Agenda/Blog 2018

 

Nieuws 2018

 

Op 12 februari ben ik naar de Tweede Kamer in Den Haag geweest. Naar aanleiding van een link die ik van iemand kreeg voor onderzoek naar schulden en armoede in Nederland had ik een exemplaar van mijn boek opgestuurd naar de Commissie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De Commissie had besloten dat het boek zou worden meegenomen in de rondetafel gesprekken ‘Schulden’. Met als uiteindelijk doel de schuldenzorg te socialiseren en de bureaucratie te verminderen. Enkele politici gingen later zelfs over tot aanschaf van een exemplaar en ik blijf de gang van zaken volgen.

Enkele dagen later werd er ‘Wiens schuld’ geplaatst in het financiële dagblad. De column is geschreven door Marieke Henselmans en staat op deze site onder het kopje Algemene zaken, onder het radio-interview met radio Weststellingwerf Centraal in Noordwolde.

Op 24 maart a.s. ben ik uitgenodigd door de Hr. Jonker, domeinspecialist digitale bibliotheken, om een lezing te geven in de nieuwe bibliotheek in Leeuwarden. Deze is verhuisd naar de Blokhuispoort, de oude gevangenis met een roemruchtig verleden in het centrum van Leeuwarden. Hoe het er precies komt uit te zien is nog afwachten in de Culturele hoofdstad van Europa 2018!, maar waarschijnlijk worden er twee lezingen gegeven in de ‘Lik’ of in de ‘Nor’ op de eerste etage. Adres van de Blokhuispoort is

Blokhuisplein 40 8911 LJ

Leeuwarden.

De oude gevangenis ligt op loopafstand van het treinstation.

De datum is nog niet bekend maar vrij kort na de lezingen in de bibliotheek ben ik uitgenodigd door ZIENN. Een hulporganisatie voor daklozen en hulpbehoeftige mensen in deze maatschappij. ZIENN helpt deze mensen bij een humanitaire doorstart. De eerste lezing is gericht aan hen die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening, de plaatselijke politici, de kredietbank en het CJIB.

Daarna houd ik een lezing voor de mensen die verblijven in het oude postkantoor van Leeuwarden. De algemene opvang van ZIENN zetelt aan de Nieuweweg 3 8911 LK Leeuwarden. Dit gebouw ligt tussen het treinstation en de Blokhuispoort.

Datum en tijd maak ik zo snel mogelijk bekend, met een groot vermoeden dat deze lezingen een week na de Blokhuispoort zullen worden verzorgd.

Verder staat er nog een lezing op het programma voor leerlingen van een opleiding MBO3 Zorg, maatschappelijk werk specifieke doelgroepen, armoede en sociale uitsluiting. Deze lezing is voor een klas van 22 leerlingen. De lezing is in Assen en is besloten.

 

WSNP periodiek (WP) is een kwartaalblad dat is opgericht in 2010. Het tijdschrift bespreekt juridische en praktische aspecten van het wettelijke schuldsaneringstraject (Wsnp).

Wsnp Periodiek richt zich tot bewindvoerders en andere professionals die werkzaam zijn in en rond het wettelijke traject en andere geïnteresseerden. Het blad WSNP periodiek, waarvan de redactie in Venray zit, heeft me gevraagd een verhaal te schrijven over het ontstaan van mijn boek. Eind maart 2018 is de deadline, daarna zal het worden geplaatst.

 

Op 19 april besloten wij te gaan trouwen, waarna er een huwelijksreis achteraan werd gekoppeld van drie weken. Omdat enkele lezingen wel erg dicht op elkaar kwamen te zitten en zo in de knel kwamen vanwege een enkeloperatie, besloot ik in overleg enkele lezingen te verplaatsen richting het najaar.

Hierover ga ik u nog nader over berichten.